Công ty TNHH Sutech Việt Nam thực hiện chính sách thanh toán thỏa thuận theo từng đơn hàng.

Hoặc theo các hình thức sau:

  1. Thanh toán 100% trước khi giao hàng.
  2. Thanh toán 100% ngay khi nhận hàng ( chỉ áp dụng với hàng có sẵn, và có đơn đặt hàng).
  3. Đặt cọc 50%, thanh toán 50% khi nhận hàng.
  4. Đặt cọc 50%, thanh toán 50% trong vòng 07-10 ngày sau khi nhận hàng (làm hợp đồng).