Quy định bảo hành

(Chỉ áp dụng đối với một số loại vỏ)

Điều kiện bảo hành:

Các khiếu nại về lốp với nguyên nhân được chứng tỏ thuộc về lỗi của nhà sản xuất bao gồm các lỗi về chất lượng vật liệu hay do thao tác sản xuất trong điều kiện sử dụng bình thường sẽ được chấp thuận. Công ty sẽ đổi lớp mới cho tất cả những lốp lỗi do sản xuất. Các hư hỏng khác do sử dụng không dùng cách sẽ không được chấp nhận.

Điều kiện không bảo hành:

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ các khoản mục sau đây sẽ không được bồi thường.

1. Lốp bị hư do điều kiện đường xá (các chướng ngại vật, mảnh vỡ …), do hóa chất, lửa, tai nan.

2. Lốp bị hư do bơm áp suất hơi không đúng chuẩn (thiếu hoặc dư áp suất), tiếp tục chạy khi lớp đã hết hơi.

3. Lốp mòn nhanh hoặc không đều do bơm áp lực không phù hợp, chở quá tải, chạy quá tốc độ, lớp đã mòn đến điểm chỉ định thay lớp.

4. Lốp mòn nhanh và không đều do sai sót kỹ thuật của xe như cân chỉnh bành lái, cân bằng vành (mâm), hư hỏng do phanh hoặc giảm xóc, sai góc đặt trục dẫn đến hư hỏng các lớp bố hoặc khung lốp.

5. Lốp bị oval (nhảy) mòn quả 10% gai (độ sâu gai còn lại <90%).

6. Lốp hư nhưng không nhận được bắt có thông tin nào tốt khách hàng.

7. Lốp đã được sửa chữa, thay đổi hiện trạng như đắp hoặc dán lại.

8. Lôp bị xẹp, biến dụng đo lâu không sử dụng.

9. Lốp bị hư hỏngng do lưu trữ không đúng phương pháp, vận hành, tháo lắp, lái xe hoặc do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, khí ozone.

10. Bất kỳ hư hỏng nào như gây ra bởi người mua hoặc người sử dụng không tuân thủ những đặc tính kỹ thuật hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất

Thời gian giải quyết bảo hành được quy định như sau:

1. Thời gian từ lúc nhận được thông tin khiếu nại của khách hàng đến khi thực hiện kiểm tra trong vòng 05 ngày làm việc đối với địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đối với các địa bàn khác thời gian thực hiện là 01 tháng.

2. Thời gian từ lúc kiểm tra cho tới khi có thư trả lời cho khách hàng:

  • Đối với trường hợp không được chấp nhận đền bù: Nhanh nhất là 01 ngày, chậm nhất là 06 ngày làm việc.
  • Đối với việc chấp nhận đền bù và các trường hợp khác: Lốp đổi sẽ được xuất trả cho Đại Lý hoặc OEM trong đơn hàng kế tiếp (ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng)

Chính sách bảo hành này không bồi hoàn cho các chi phi dịch vụ phát sinh, chỉ phí tháo lắp, cân mâm, tổn thất về thời gian, tổn thất do không sử dụng được xe, sự bất tiện hoặc các hệ quả khác trong phạm vi cho phép của pháp luật.