Công ty TNHH Sutech Việt Nam không áp dụng hình thức mua trả góp.

Đối với khách hàng yêu cầu công nợ, sẽ tùy vào từng đơn hàng mà có chính sách công nợ cụ thể.