Danh mục >>

Hiệu Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 10-16.5 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 10-16.5 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 10-16.5 của Galaxy 8 PR với mẫu gai Beefy baby II được thiết kế giúp xe xúc vận chuyển êm ái làm việc nhanh chóng....

[Chi tiết]
Vỏ xe xúc 400/70-20(16.0/70-20) Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 400/70-20(16.0/70-20) Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 400/70-20(16.0/70-20) Galaxy được sử xuất bằng công nghệ tiên tiến và nguồn nguyên liệu chất lượng tuyệt hảo...

[Chi tiết]
Vỏ xe xúc 12-16.5 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 12-16.5 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 12-16.5 Galaxy được sử xuất bằng công nghệ tiên tiến và nguồn nguyên liệu chất lượng tuyệt hảo...

[Chi tiết]
Vỏ xe xúc 17.5-25 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 17.5-25 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe 17.5-25 với phần rãnh được thiết kế sâu đem lại dộ tin cậy khi vận hành....

[Chi tiết]
Vỏ xe xúc 20.5-25 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 20.5-25 Galaxy-Ấn Độ

Vỏ xe xúc 20.5-25 Galaxy-Ấn Độ được sản xuất bằng công nghệ cao cho ra đời dòng sản phẩm chất lượng...

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến