Danh mục >>

Bánh Xe Đẩy

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 130x38 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 130x38 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 130x38 mm có tải trọng 120 kg/cái......

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 130x42 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 130x42 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 130x42 mm có tải trọng 130 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 130x48 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 130x48 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 130x38 mm có tải trọng 150 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 145 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 145 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 145x45 mm có tải trọng 150 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 150x42 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 150x42 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 150x42 mm có tải trọng 150 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 150x45 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 150x45 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 150x45 mm có tải trọng 160 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 150x48 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 150x48 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 150x48 mm có tải trọng 180 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 190 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 190 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 190x46 mm có tải trọng 200 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 200x46 mm có tải trọng 200 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 204 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 204 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 204x56 mm có tải trọng 200 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 253 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 253 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 253x80 mm có tải trọng 200 kg/cái...

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến