Danh mục >>

Bánh Xe Đẩy

Bánh xe đẩy PU-đường kính 130x48 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 130x48 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 130x48 mm có tải trọng 270 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 50 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 50 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 50x21 mm có tải trọng 80 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 150x50 mm có tải trọng 250 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x25 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x25 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 100x25 mm có tải trọng 70 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x36 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x36 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 150x36 mm có tải trọng 200 đến 300 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 65 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 65 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 65x25 mm có tải trọng 90 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 200x50 mm có tải trọng 300 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x32 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x32 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 100x32 mm có tải trọng 80 đến 100 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x48 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x48 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 150x48 mm có tải trọng 350 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 75x25 mm có tải trọng 110 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x35 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x35 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 100x35 mm có tải trọng 100 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x42 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x42 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 200x42 mm có tải trọng 300 đến 450 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 150x50 mm có tải trọng 300 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x38 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x38 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 100x38 mm có tải trọng 80 đến 90 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 200x50 mm có tải trọng 450 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 200x50 mm có tải trọng 400 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x48 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 100x48 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 100x48 mm có tải trọng 120 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm (bánh đôi)

Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm (bánh đôi)

Bánh xe đẩy pu đường kính 200x50 mm (bánh đôi) có tải trọng 1500 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 125x32 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 125x32 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 125x32 mm có tải trọng 100 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy cao su-đường kính 125x38 mm

Bánh xe đẩy cao su-đường kính 125x38 mm

Bánh xe đẩy cao su đường kính 125x38 mm có tải trọng 100 kg/cái...

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến