Danh mục >>

Xe đẩy hàng 2 bánh , gấp gọn

XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0043

XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0043

Xe đẩy hàng 2 bánh xe được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, xí nghiệp, công ty, phân xưởng, cửa hàng ,… Thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa nhằm giảm bớt sức lao động, đẩy nhanh tiến độ di chuyển hàng hóa.............

[Chi tiết]
XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0040

XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0040

Xe đẩy hàng 2 bánh xe được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, xí nghiệp, công ty, phân xưởng, cửa hàng ,… Thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa nhằm giảm bớt sức lao động, đẩy nhanh tiến độ di chuyển hàng hóa....................

[Chi tiết]
XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0036

XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0036

Xe đẩy hàng 2 bánh xe được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, xí nghiệp, công ty, phân xưởng, cửa hàng ,… Thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa nhằm giảm bớt sức lao động, đẩy nhanh tiến độ di chuyển hàng hóa.................

[Chi tiết]
XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0032

XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH GẤP GỌN SUTEH-0032

Xe đẩy hàng 2 bánh xe được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, xí nghiệp, công ty, phân xưởng, cửa hàng ,… Thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa nhằm giảm bớt sức lao động, đẩy nhanh tiến độ di chuyển hàng hóa................ [Chi tiết]...

[Chi tiết]
XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH SUTEH-0031

XE ĐẨY HÀNG 2 BÁNH SUTEH-0031

Xe đẩy hàng 2 bánh xe được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, xí nghiệp, công ty, phân xưởng, cửa hàng ,… Thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa nhằm giảm bớt sức lao động, đẩy nhanh tiến độ di chuyển hàng hóa..........

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến