Danh mục >>

Lồng thép cột móc

Lồng thép cột móc

Lồng thép cột móc

Lồng thép cột móc có chân trụ và có móc. Lồng thép này không thể gấp lại được nhưng có ưu điển có thể móc, treo tại vị trí được yêu cầu....

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến