Danh mục >>

Hiệu Camso-Srilanka

Vỏ xe xúc 27x8.5-15 Camso-Srilanka

Vỏ xe xúc 27x8.5-15 Camso-Srilanka

SKS HAULER là tiêu chuẩn mà tất cả những người khác được đánh giá. Thiết kế lug 3 góc của Hauler Bước cùng kết hợp với vật nặng dưới vỏ gai cung cấp và cấu hình rãnh phẳng của Flatter để tạo lực kéo và độ mòn tối đa....

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến