Danh mục >>

Bánh xe TPU

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 75x25 mm có tải trọng 70 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 100x32 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 100x32 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 100x32 mm có tải trọng 100 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 100x50 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 100x50 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 100x50 mm có tải trọng 150 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 125x32 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 125x32 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 125x32 mm có tải trọng 120 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 125x50 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 125x50 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 125x50 mm có tải trọng 200 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 150x50 mm có tải trọng 250 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy TPU-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy TPU-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy tpu đường kính 200x50 mm có tải trọng 300 kg/cái...

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến