Danh mục >>

Bánh Xe Pu

Bánh xe đẩy PU-đường kính 80 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 80 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 80x30 mm có tải trọng 100 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 100x32 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 100x32 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 100x32 mm có tải trọng 150 kg/cái......

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 100x48 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 100x48 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 100x48 mm có tải trọng 200 kg/cái......

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 130x34 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 130x34 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 130x34 mm có tải trọng 180 đến 200 kg/cái......

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 130x48 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 130x48 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 130x48 mm có tải trọng 270 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x36 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x36 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 150x36 mm có tải trọng 200 đến 300 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x48 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 150x48 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 150x48 mm có tải trọng 350 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x42 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x42 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 200x42 mm có tải trọng 300 đến 450 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm

Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm

Bánh xe đẩy pu đường kính 200x50 mm có tải trọng 450 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm (bánh đôi)

Bánh xe đẩy PU-đường kính 200x50 mm (bánh đôi)

Bánh xe đẩy pu đường kính 200x50 mm (bánh đôi) có tải trọng 1500 kg/cái...

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến