Danh mục >>

Bánh Xe Nhựa

Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 50 mm

Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 50 mm

Bánh xe đẩy nhựa pp đường kính 50x21 mm có tải trọng 50 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 65 mm

Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 65 mm

Bánh xe đẩy nhựa pp đường kính 65x25 mm có tải trọng 60 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy nhựa pp đường kính 75x25 mm có tải trọng 70 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 100 mm

Bánh xe đẩy nhựa PP-đường kính 100 mm

Bánh xe đẩy nhựa pp đường kính 100x30 mm có tải trọng 80 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 50 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 50 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 50x21 mm có tải trọng 80 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 65 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 65 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 65x25 mm có tải trọng 90 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 75 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 75x25 mm có tải trọng 110 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 150 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 150x50 mm có tải trọng 300 kg/cái...

[Chi tiết]
Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy nhựa PA-đường kính 200 mm

Bánh xe đẩy nhựa pa đường kính 200x50 mm có tải trọng 400 kg/cái...

[Chi tiết]
0909.819.446

Hỗ trợ trực tuyến